Rivning vid köksbyte. Kristineberg

Riv av köksluckor, gipsväggar. Ola Hanssonsgatan