Rivning bärande vägg. Gärdet

Demolering av bärande betongvägg. Astrikegatan