Rivningsföretag - Vilka typer av rivning finns?

Pågående rivningsarbete

Ibland behöver något rivas ned. Det kan till exempel vara en byggnad som blivit fallfärdig och därför är farlig. Det kan också gälla något mindre, såsom den fasta inredningen i ett rum. När du behöver göra rivningsarbete är det bra att anlita ett rivningsföretag. Att riva själv, speciellt hela byggnader, kan vara riskfyllt. En professionell rivare vet hur väggar och tak ska tas ned på ett säkert sätt och har dessutom rätt verktyg och maskiner. Vi på Rivare Stockholm har lång erfarenhet av rivningsjobb.

Olika typer av rivning

Rivning brukar delas in i två kategorier, tungrivning och lättrivning. Tungrivning innebär att man river ned hela byggnader, medan lättrivning är en mer varlig sort där man till exempel river ut inredningen i ett rum. Ett kaklat badrum som ska renoveras är ett bra exempel på när en rivningsfirma går in och gör en lättrivning.

  • Tungrivning innebär rivning av hela byggnader
  • Lättrivning är att riva ut endast ett rum
  • Viktigt att anlita proffs vid båda typerna av rivning