Sanering - rivningsfirma för PCB- och asbestsanering

Sanering

Sanering är ett övergripande ord för grundlig rengöring. Det kan innebära rengöring från en brand, rivning, fuktskador, mögel, asbest och PCB. Vi på Rivare Stockholm utför även lättrivning av byggnader. Många gånger är det inte lätt att veta om man har giftiga ämnen i i huset. En bra utgångspunkt är att hus byggda runt 60-talet som inte har renoverats sedan dess med största sannolikhet har giftiga ämnen i byggmaterialet som bör bytas ut. Gifta ämnen kan leda till sjukdomar sjukdomar vilket gör det viktigt att anlita in firma och ta reda på om det finns i huset.

PCB sanering och asbest

PCB innehåller kemikalier som kallas polyklorerade bifenyler, dessa är giftiga ämnen som kan orsaka hälsofara. Ett annat ämne förutom PCB är asbest. Asbest är ett mycket hälsofarligt ämne som länge användes i en rad olika byggnadsmaterial, båda dessa ämnen kan man ta bort genom att utföra en lättrivning eller sanering. Vid planering av en sanering av giftiga ämnen är det bästa att anlita en byggfirma, på grund av hälsorisken och avfallshantering.